učenec
    Footnotes

    učenec

    Privrženec Jezusa Kristusa, ki živi glede na Kristusove nauke (NaZ 41:5). Beseda učenec se uporablja za poimenovanje dvanajstih apostolov, ki jih je Kristus poklical med svojim zemeljskim delovanjem (Mt 10:1–4). To ime se prav tako uporablja za poimenovanje dvanajstih mož, ki jih je Jezus izbral za vodenje svoje Cerkve med Nefijci in Lamanci (3 Ne 19:4).