Gospod
    Footnotes

    Gospod

    Zelo spošljivo in častitljivo ime za Boga Očeta in Odrešenika Jezusa Kristusa. Ime se nanaša na njun položaj kot najvišja, ljubeča gospodarja svojih stvaritev.