Tempelj Kirtland, Ohio (ZDA)
    Footnotes

    Tempelj Kirtland, Ohio (ZDA)

    Prvi tempelj, ki ga je Cerkev zgradila v sodobnih časih. Sveti so ga zgradili v Kirtlandu glede na Gospodovo zapoved (NaZ 94:3–9). Eden od namenov je bil priskrbeti kraj, kjer bi lahko vredni člani Cerkve prejeli duhovno moč, polnomočje in razsvetlitev (NaZ 109–110). Posvečen je bil 27. marca 1836; posvetilna molitev je bila preroku Josephu Smithu dana z razodetjem (NaZ 109). Gospod je v tem templju dal več pomembnih razodetij in obnovil potrebne duhovniške ključe (NaZ 110; 137). Tempelj se ni uporabljal za vse tempeljske uredbe, ki so dane v templjih danes.