dolžnost
    Footnotes

    dolžnost

    V svetih spisih naloga, zadolžitev oziroma odgovornost, ki jo pogosto da Gospod oziroma njegovi služabniki.