angeli
    Footnotes

    angeli

    Sta dve vrsti nebeških bitij, ki se imenujejo angeli: tisti, ki so duhovi, in tisti, ki imajo telo iz mesa in kosti. Angeli, ki so duhovi, še niso dobili telesa iz mesa in kosti, oziroma so duhovi, ki so nekoč imeli umrljivo telo in čakajo na vstajenje. Angeli, ki imajo telo iz mesa in kosti, so bodisi vstali od mrtvih oziroma so preneseni.

    V svetih spisih je veliko odlomkov o delu angelov. Ko angeli razglašajo Božja sporočila, včasih govorijo z glasom groma (Moz 27:11–16). Tudi pravični ljudje se lahko imenujejo angeli (PJS, 1 Mz 19:15 [Dodatek]). Nekateri angeli služijo pri Božjem prestolu v nebesih (Al 36:22).

    Sveti spisi govorijo tudi o hudičevih angelih. To so tisti duhovi, ki so sledili Luciferju in so bili v predsmrtnem življenju izvrženi iz Božje navzočnosti in vrženi na zemljo (Raz 12:1–9; 2 Ne 9:9, 16; NaZ 29:36–37).