Peter
  Footnotes

  Peter

  Peter v Novi zavezi je bil prvotno poznan kot Simeon oziroma Simon (2 Pt 1:1), ribič iz Betsajde, ki je z ženo živel v Kafarnáumu. Jezus je ozdravil Petrovo taščo (Mr 1:29–31). Peter je bil z bratom Andrejem poklican za učenca Jezusa Kristusa (Mt 4:18–22; Mr 1:16–18; Lk 5:1–11). Gospod mu je dal aramejsko ime Kefa, kar pomeni »videc« oziroma »kamen« (Jn 1:40–42; PJS, Jn 1:42 [Dodatek]). Čeprav Nova zaveza omenja nekaj Petrovih človeških šibkosti, tudi pojasni, da jih je premagal in da je zaradi vere v Jezusa Kristusa postal močan.

  Peter je priznal, da Jezus je Kristus in Božji Sin (Jn 6:68–69) in Gospod ga je izbral, da bo imel ključe kraljestva na zemlji (Mt 16:13–19). Peter je na Gori spremenitve videl spremenjenega Odrešenika, pa tudi Mojzesa in Eliasa (Elija) (Mt 17:1–9).

  Peter je bil glavni apostol svojih dni. Po Odrešenikovi smrti, vstajenju in vnebohodu je sklical Cerkev in naročil imenovanje apostola, ki bi zamenjal Juda Iškarijota (Apd 1:15–26). Peter in Janez sta ozdravila človeka, ki je bil od rojstva hrom (Apd 3:1–16), in bila čudežno izpuščena iz ječe (Apd 5:11–29; 12:1–19). Zaradi Petrovega delovanja je bil evangelij prvič dostopen drugim narodom (Apd 10–11). V poslednjih dneh je Peter z Jakobom in Janezom prišel iz nebes ter Josephu Smithu in Oliverju Cowderyju podelil Melkízedekovo duhovništvo ter ključe tega (NaZ 27:12–13; 128:20).

  Prvo Petrovo pismo

  Prvo pismo je bilo napisano v »Babilonu« (verjetno Rim) in je bilo kmalu potem, ko je Neron začel preganjati kristjane, poslano svetim v Malo Azijo, kot ji rečemo danes.

  Prvo poglavje govori o Kristusovi vnaprej določeni vlogi Odkupitelja. Drugo in tretje poglavje pojasnita, da je Kristus glavni temeljni kamen Cerkve, da imajo sveti kraljevsko duhovništvo in da je Kristus pridigal duhovom v ječi. Četrto in peto poglavje pojasnita, zakaj se evangelij pridiga mrtvim in zakaj morajo starešine pasti čredo.

  Drugo Petrovo pismo

  Prvo poglavje svete opominja, naj utrdijo svoj poklic in imenovanje. Drugo poglavje svari pred lažnimi učitelji. Tretje poglavje govori o poslednjih dneh in Kristusovem drugem prihodu.