Peteroknjižje (Pentatevh)
    Footnotes

    Peteroknjižje (Pentatevh)

    Naslovi prvih petih knjig Stare zaveze — Prva Mojzesova knjiga (Geneza), Druga Mojzesova knjiga (Eksodus), Tretja Mojzesova knjiga (Levitik), Četrta Mojzesova knjiga (Numeri) in Peta Mojzesova knjiga (Devteronomij). Judje te knjige omenjajo kot Tora oziroma Izraelova postava. Napisal jih je Mojzes (1 Ne 5:10–11).