duša
    Footnotes

    duša

    Sveti spisi o dušah govorijo na tri načine: prvič, duhovna bitja tako predsmrtna kot posmrtna (Al 40:11–14; Abr 3:23); drugič, duh in telo, združena v tem življenju (NaZ 88:15; Abr 5:7); in, tretjič, nesmrtno vstalo bitje, čigar duh in telo sta postala neločljivo povezana (2 Ne 9:13; NaZ 88:15–16).

    Vrednost duš

    Vsi ljudje so Božji duhovni otroci. Bog skrbi za vse svoje otroke in vsak mu je pomemben. Ker so njegovi otroci, imajo možnost, da postanejo kakor on. Zato so velike vrednosti.