evangelijska obnova
    Footnotes

    evangelijska obnova

    Bog je med ljudmi na zemlji ponovno uvedel evangelijske resnice in uredbe. Evangelij Jezusa Kristusa se je zaradi odpada, do katerega je prišlo po zemeljskem delovanju Kristusovih apostolov, z zemlje izgubil. Zaradi tega odpada je bila evangelijska obnova nujna. Bog je evangelij ljudem na zemlji obnovil z videnji, delovanjem angelov in razodetji. Obnova se je začela s prerokom Josephom Smithom (JS – ŽZ 1; NaZ 128:20–21) in se je z delom Gospodovih živih prerokov nadaljevala do današnjega dne.