Nehemija
    Footnotes

    Nehemija

    Izraelski plemič iz Babilona v Stari zavezi (bodisi levit ali iz Judovega rodu), ki je imel službo dvornega točaja na dvoru Artakserksa, od katerega je dobil kraljevi nalog s pooblastilom, da spet pozida jeruzalemsko obzidje.

    Nehemijeva knjiga

    Ta knjiga je nadaljevanje Ezrove knjige. Vsebuje poročilo o napredku in težavah v zvezi z delom v Jeruzalemu po vrnitvi Judov iz babilonskega ujetništva. Prvih sedem poglavij govori o Nehemijevem prvem prihodu v Jeruzalem in ponovni postavitvi mestnega obzidja navkljub velikemu nasprotovanju. Poglavja od osem do deset opisujejo verske in družbene reforme, ki jih je Nehemija poskušal izvesti. Poglavja od enajst do trinajst navajajo imena tistih, ki so vredni, in poročajo o posvetitvi obzidja. Verzi od štiri do enaintrideset v trinajstem poglavju so zapis o Nehemiju, ki po dvanajstih letih drugič obišče Jeruzalem.