Agripa
    Footnotes

    Agripa

    Sin Heroda Agripe prvega in brat Bereníke in Druzíle v Novi zavezi. Bil je kralj Kalkide, ki se je nahajala v Libanonu. Prisluhnil je apostolu Pavlu, ki ga je skoraj prepričal, da bi postal kristjan (Apd 25–26; JS – ŽZ 1:24).