Kristusova luč
    Footnotes

    Kristusova luč

    Božanska energija, moč oziroma vpliv, ki preko Kristusa prihaja od Boga in vsemu daje življenje in luč. To je zakon, s katerim je vse vodeno v nebesih in na zemlji (NaZ 88:6–13). Ljudem tudi pomaga, da razumejo evangelijske resnice in pridejo na evangelijsko pot, ki vodi v odrešitev (Jn 3:19–21; 12:46; Al 26:15; 32:35; NaZ 93:28–29, 31–32, 40, 42).

    Kristusove luči ne smemo zamenjevati s Svetim Duhom. Kristusova luč ni oseba. To je vpliv, ki pride od Boga in človeka pripravi, da prejme Svetega Duha. To je vpliv dobrega v življenju vseh ljudi (Jn 1:9; NaZ 84:46–47).

    Dokaz Kristusove luči je tudi vest, ki človeku pomaga, da se odloči med dobrim in slabim (Mor 7:16). Ko ljudje o evangeliju izvejo več, postane njihova vest dovzetnejša (Mor 7:12–19). Ljudje, ki prisluhnejo Kristusovi luči, so vodeni k evangeliju Jezusa Kristusa (NaZ 84:46–48).