Whitmer, John
    Footnotes

    Whitmer, John

    Eden prvih voditeljev v obnovljeni Cerkvi in eden od osmih prič Mormonove knjige. »Pričevanje osmih prič« na uvodnih straneh Mormonove knjige. Poklican je bil tudi, da pridiga evangelij (NaZ 30:9–11).