odkupna daritev — plačati odkupnino
    Footnotes

    odkupna daritev — plačati odkupnino

    Spraviti človeka z Bogom.

    Plačati odkupnino, kot je uporabljeno v svetih spisih, pomeni trpeti kazen za grešno dejanje, s čimer se od skesanega grešnika odstrani vplive greha in se mu omogoči sprava z Bogom. Jezus Kristus je bil edini, ki je bil zmožen izvršiti popolno odkupno daritev za vse človeštvo. To je lahko naredil, ker je bil na velikem svètu, preden je bil svet oblikovan (Etr 3:14; Mz 4:1–2; Abr 3:27), zaradi svojega božanskega sinovstva in brezgrešnega življenja, izbran in vnaprej poklican. Njegova odkupna daritev je vključevala to, da je trpel za grehe človeštva, prelil svojo kri, umrl in kasneje vstal iz groba (Iz 53:3–12; Lk 22:44; Moz 3:5–11; Al 7:10–13; NaZ 19:16–19). Zaradi odkupne daritve bodo vsi ljudje vstali od mrtvih in imeli nesmrtno telo (1 Kor 15:22). Odkupna daritev nam prav tako omogoča, da nam bodo grehi odpuščeni in bomo vekomaj živeli z Bogom. Tisti pa, ki je že dopolnil leto odgovornosti in prejel postavo, lahko te blagoslove prejme le, če veruje v Jezusa Kristusa, se pokesa svojih grehov, prejme odrešilne uredbe in je poslušen Božjim zapovedim. Tisti, ki ne dopolnijo starosti odgovornosti, in tisti brez postave, so odkupljeni zaradi odkupne daritve (Moz 15:24–25; Mor 8:22). Sveti spisi jasno učijo, da, če Kristus ne bi plačal odkupnine za naše grehe, nobena postava, uredba oziroma žrtvovanje ne bi zadostila zahtevam pravice in človek ne bi nikoli prišel v Božjo navzočnost (2 Ne 2; 9).