znamenje
    Footnotes

    znamenje

    Dogodek oziroma izkušnja, ki jo ljudje razumejo kot dokaz nečesa. Običajno je znamenje čudežno razodetje od Boga. Tudi Satan ima moč, da pod določenimi pogoji kaže znamenja. Sveti bi si morali prizadevati za duhovne darove, vendar ne bi smeli iskati znamenj, da bi potešili radovednost oziroma vzdrževali vero. Seveda bo Gospod dajal znamenja, kot se njemu zdi prav, tistim, ki verjamejo (NaZ 58:64).