Prevod Josepha Smitha (PJS)
  Footnotes

  Prevod Josepha Smitha (PJS)

  Ponovni pregled oziroma prevod angleškega Svetopisemskega prevoda kralja Jakoba, ki ga je prerok Joseph Smith začel junija 1830. Bog mu je zapovedal, naj se loti prevoda in naj na to gleda kot na del svojega poklica kot prerok.

  Čeprav je Joseph večino prevoda končal do julija 1833, je nadaljeval do svoje smrti leta 1844, da bi naredil spremembe, medtem ko je pripravljal rokopis za objavo. Čeprav je nekaj delov prevoda objavil za časa svojega življenja, je možno, da bi, če bi še živel, napravil dodatne spremembe, da bi objavil celotno delo. Leta 1867 je Reorganizirana Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni objavila prvo izdajo navdihnjenega prevoda Josepha Smitha. Odtlej so objavili več izdaj.

  Prerok se je med prevajanjem veliko naučil. Zaradi njegovega prevajalskega dela je bilo prejetih več razdelkov Nauka in zavez (kot so 76., 77., 91. in 132. razdelek). Gospod je dal Josephu pri prevajanju natančna navodila, ki so bila zapisana v Nauku in zavezah (NaZ 37:1; 45:60–61; 76:15–18; 90:13; 91; 94:10; 104:58; 124:89). Mojzesova knjiga in Joseph Smith — Evangelij po Mateju, ki sta sedaj vključeni v Dragoceni biser, sta bili vzeti neposredno iz Prevoda Josepha Smitha.

  Prevod Josepha Smitha je obnovil nekaj preprostih in dragocenih stvari, ki so se iz Svetega pisma izgubile (1 Ne 13). Čeprav ta prevod ni uradno Sveto pismo Cerkve, podaja veliko zanimivih vpogledov in je zelo dragocen pri razumevanju Svetega pisma. Je tudi priča božanskega poklica in delovanja preroka Josepha Smitha.