tabernakelj
    Footnotes

    tabernakelj

    Gospodova hiša, središče Izraelovega čaščenja, med množično selitvijo iz Egipta. Tabernakelj je bil dejansko prenosljivi tempelj, ki se ga je dalo razstaviti in ponovno sestaviti. Izraelovi otroci so tabernakelj uporabljali, dokler niso zgradili Salomonovega templja (NaZ 124:38).

    Bog je Mojzesu razodel vzorec tabernaklja (2 Mz 26–27) in Izraelovi otroci so ga zgradili glede na tisti vzorec (2 Mz 35–40). Ko je bil tabernakelj dokončan, je oblak prekril šotor in tabernakelj je napolnila Gospodova slava (2 Mz 40:33–34). Oblak je bil znamenje Božje navzočnosti. Ponoči je bil videti kot ogenj. Ko se je oblak zadrževal nad šotorom, so se Izraelovi otroci utaborili. Ko se je premaknil, so se z njim premaknili tudi oni (2 Mz 40:36–38; 4 Mz 9:17–18). Izraelovi otroci so med tavanjem po puščavi in osvajanjem kánaanske dežele tabernakelj prenašali s sabo. Po tisti zmagi se je tabernakelj nahajal v Šilu, kraju, ki ga je izbral Gospod (Joz 18:1). Potem ko so Izraelovi otroci zgradili Salomonov tempelj, je tabernakelj popolnoma izginil iz zgodovine.

    Gospod in Izaija sta tabernakelj uporabila kot znamenje za mesti Sion in Jeruzalem v času Gospodovega drugega prihoda (Iz 33:20; Mz 7:62).