Gad, Jakobov sin
    Footnotes

    Gad, Jakobov sin

    Sin Jakoba in Zilpe v Stari zavezi (1 Mz 30:10–11). Njegovi potomci so postali Izraelov rod.

    Gadov rod

    Jakobov blagoslov sinu Gadu, gl. 1 Mz 49:19. Mojzesov blagoslov Gadovemu rodu je v Peti Mojzesovi knjigi 33:20–21. Glede na ta blagoslova, naj bi bili Gadovi potomci bojeviti rod. Zemljišča, ki so jim bila dodeljena v kánaanski deželi, so se najahala vzhodno od Jordana in so obsegala dobre pašnike z obilo vode.