Jitro
    Footnotes

    Jitro

    Midjánski princ in duhovnik iz Stare zaveze, ki je Mojzesu, potem ko je zbežal iz Egipta, nudil dom. Imenuje se tudi Reguél (2 Mz 2:18). Mojzes se je kasneje poročil z Jitrovo hčero Cipóro (2 Mz 3:1; 4:18; 18:1–12). Jitro je Mojzesa poučil o poverjanju odgovornosti (2 Mz 18:13–27). Mojzes je Melkízedekovo duhovništvo prejel od Jitra (NaZ 84:6–7).