drugi prihod Jezusa Kristusa
    Footnotes

    drugi prihod Jezusa Kristusa

    Na začetku tisočletnega obdobja se bo Kristus vrnil na zemljo. Ta dogodek bo zaznamoval konec preizkušnje te zemlje. Hudobni bodo odstranjeni z zemlje, pravični pa bodo vzeti v nebo, medtem ko se bo zemljo očistilo. Čeprav nihče ne ve, kdaj točno bo Kristus drugič prišel, nam je dal znamenja, na katera smo lahko pozorni, ki kažejo, da je čas blizu (Mt 24; JS – Mt 1).