Sveti spisi
Joseph Smith — Evangelij po Mateju 1


Joseph Smith — Evangelij po Mateju

Odlomek iz prevoda Svetega pisma, kakor je bil leta 1831 razodet preroku Josephu Smithu: Evangelij po Mateju 23:39 in 24. poglavje.

1. poglavje

Jezus napove bližajoče se uničenje Jeruzalema. — Govori tudi o drugem prihodu Sina človekovega in o uničenju hudobnih.

1 Kajti povem vam, da me odslej ne boste videli in vedeli, da sem jaz ta, o katerem so zapisovali preroki, dokler ne porečete: Blagoslovljen, ki aprihaja v Gospodovem imenu, na oblakih neba in vsi sveti angeli z njim. Nato so njegovi učenci razumeli, da bo spet prišel na zemljo, potem ko bo poveličan in okronan na bBožji desnici.

2 In Jezus je šel ven in odšel iz templja; in k njemu so stopili njegovi učenci, da bi ga poslušali, rekoč: Gospod, pokaži nam glede tempeljskih zgradb, kakor si rekel: Zrušene bodo in bodo zapuščene.

3 In Jezus jim je rekel: Ali ne vidite vsega tega in tega ne razumete? Resnično, povem vam: Tu zagotovo, na tem templju, ne bo ostal akamen na kamnu, ki ne bi bil zrušen.

4 In Jezus je od njih odšel in šel na aOljsko goro. Ko pa je sedèl na Oljski gori, so prišli k njemu učenci in mu na samem rekli: Povej nam, kdaj bo to, kar si rekel glede uničenja templja in Judov; in kakšno bo bznamenje tvojega cprihoda in dkonca sveta oziroma uničenja ehudobnih, kar je konec sveta.

5 Jezus pa je odgovoril in jim rekel: Glejte, da vas kdo ne zavede!

6 Veliko jih bo namreč prišlo v mojem imenu, govoreč — Jaz sem Kristus — tako da bodo mnoge zavedli;

7 takrat vas bodo izročali v astisko in vas pobijali in vsi narodi vas bodo bsovražili zavoljo mojega imena;

8 in veliko se jih bo takrat pohujšalo in izdajali bodo drug drugega in se med seboj sovražili.

9 In vstalo bo veliko lažnih prerokov in bodo mnoge zavedli.

10 In ker bo krivičnosti v obilju, se bo aljubezen pri mnogih ohladila.

11 Kdor pa bo ostal stanoviten in ne bo premagan, ta bo odrešen.

12 Ko boste torej videli agnusobo opustošenja, o kateri govori prerok bDaniel glede uničenja cJeruzalema, potem boste stali na dsvetem kraju; kdor bere, naj razume.

13 Takrat naj tisti, ki so v Judeji, bežijo v agore;

14 kdor je na strehi, naj beži in naj ne hodi dol, da bi vzel stvari iz svoje hiše;

15 niti naj se, kdor je na polju, ne vrača, da bi vzel svoja oblačila.

16 Gorje pa anosečim in doječim v tistih dneh!

17 Zato molíte h Gospodu, da vam ne bi bilo treba bežati pozimi ali na sobotni dan;

18 kajti takrat, v tistih dneh, bo med aJudi in med prebivalci bJeruzalema velika stiska, kakršne Bog ni poslal nad Izrael od začetka njihovega kraljestva do tega časa; ne, niti je ne bo več poslal nad Izrael.

19 Vse, kar jih je doletelo, je le začetek bridkósti, ki bodo prišle nadnje.

20 In če tisti dnevi ne bi bili skrajšani, ne bi bilo rešeno nobeno meso; toda zavoljo izvoljenih bodo glede na zavezo ti dnevi skrajšani.

21 Glejte, to sem vam sedaj govoril glede Judov; in spet, po stiski tistih dni, ki bo doletela Jeruzalem, če vam kdo poreče: Glejte, tukaj je Kristus, ali, tam je, ne verjemite;

22 kajti v tistih dneh bodo prav tako vstali lažni Kristusi in lažni preroki in bodo delali velika znamenja in čudesa, tako da bodo zavedli, če bo mogoče, celo izvoljene, ki so izvoljeni glede na zavezo.

23 Glejte, to vam govorim zavoljo aizvoljenih; slišali pa boste tudi o bvojnah in govorice o vojnah; glejte, da se ne vznemirite! Kajti, vse, kar sem vam povedal, se mora zgoditi, vendar še ni konec.

24 Glejte, vnaprej sem vam povedal.

25 Če vam zatorej porečejo: Glejte, v puščavi je, ne hodíte tja, glejte, v tajnih sobanah je, ne verjemite.

26 Kakor namreč pride jutranji blisk od avzhoda in posveti prav do zahoda in prekrije vso zemljo, tako bo tudi s prihodom Sina človekovega.

27 In sedaj vam pokažem priliko. Glejte, kjer je truplo, tam se bodo zbrali jastrebi; podobno se bodo tudi moji izvoljeni azbrali s štirih strani zemlje.

28 In slišali bodo o vojnah in govorice o vojnah;

29 glejte, govorim zavoljo svojih izvoljenih; kajti vzdignil se bo narod proti narodu in kraljestvo proti kraljestvu; alakote in kužne bolezni in potresi bodo na raznih krajih.

30 In spet, ker bo krivičnosti v obilju, se bo ljubezen pri ljudeh ohladila; kdor pa bo vztrajal, ta bo odrešen.

31 In spet, ta evangelij kraljestva se bo pridigalo po vsem asvetu v pričevanje vsem narodom, in takrat bo prišel konec oziroma uničenje hudobnih.

32 In spet se bo gnusoba opustošenja, o kateri govori prerok Daniel, izpolnila.

33 In takoj po stiski tistih dni bo asonce otemnelo in luna ne bo dajala svetlobe in zvezde bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majale.

34 Resnično, povem vam: Ta rod, v katerem bo to prikazano, ne bo prešel, dokler se vse to, kar sem ti povedal, ne bo izpolnilo.

35 Čeprav bodo prišli dnevi, ko bosta nebo in zemlja prešla; vendarle moje abesede ne bodo prešle, temveč se bodo vse izpolnile.

36 In kakor sem rekel prej, po astiski tistih dni in ko se bodo nebeške sile majale, potem se bo na nebu prikazalo znamenje o Sinu človekovem in potem bodo vsi rodovi zemlje žalovali; in videli bodo Sina človekovega bprihajati na oblakih neba z močjo in veliko slavo;

37 in kdor bo mojo abesedo ohranil v spominu, ne bo prevaran, kajti Sin človekov bo prišel in bo poslal svoje bangele pred njim ob močnem donenju trobente in czbrali bodo preostanek njegovih izvoljenih od štirih vetrov, od ene strani neba do drugega.

38 Od asmokvinega drevesa se torej naučite priliko: Kadar njegova veja postane že mužévna in poganja listje, veste, da je poletje blizu.

39 Tako tudi moji izvoljeni: Ko bodo videli vse to, bodo vedeli, da je blizu, prav pred vrati.

40 Za tisti dan in uro pa ne ave nihče; ne, niti Božji angeli v nebesih, ampak samo moj Oče.

41 Toda kakor je bilo namreč v aNoetovih dneh, tako bo tudi ob prihodu Sina človekovega;

42 kajti z njimi bo, kakor je bilo v dneh, ki so bili pred apotopom; kajti do dne, ko je šel Noe v ladjo, so jedli in pili, se ženili in se možile;

43 in niso spoznali, dokler ni prišel potop in vseh odnesel, takšen bo tudi prihod Sina človekovega.

44 Takrat se bo izpolnilo, kar je zapisano, da bosta v aposlednjih dneh dva na polju: eden bo sprejet, drugi bpuščen;

45 dve bosta mleli na kamnu: ena bo sprejeta, druga puščena;

46 in kar rečem enemu, rečem vsem ljudem; bodite torej abudni, ker ne veste, katero uro pride vaš Gospod.

47 Vedite pa, da bi bil hišni gospodar buden, če bi vedel, ob kateri straži pride tat, in ne bi pustil vlomiti v svojo hišo, temveč bi bil pripravljen.

48 Zato bodite tudi vi pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov.

49 Kdo je torej azvesti in preudarni služabnik, ki ga je gospodar postavil nad svojo hišo, da ji ob pravem času da živež?

50 Blagor tistemu služabniku, katerega bo njegov gospodar, ko bo prišel, našel tako delati; in resnično vam povem, čez vse svoje premoženje ga bo postavil.

51 Če pa bo ta pokvarjeni služabnik v svojem srcu rekel: Moj gospod azamuja s svojim prihodom,

52 in začel pretepati soslužabnike ter jesti in popivati s pijanci,

53 bo gospodar tega služabnika prišel na dan, ko ga ne pričakuje, in ob uri, za katero ne ve,

54 in ga bo presekal na dvoje ter mu dodelil delež s hinavci; tam bo jok in aškripanje z zobmi.

55 In tako pride akonec hudobnih glede na Mojzesovo prerokbo, ki pravi: Odrezani bodo od ljudstva; vendar še ni konec zemlje, ampak bo kmalu.