Sveti spisi
Uvod


Uvod

Dragoceni biser je izbor izvrstnega gradiva, ki se tiče veliko pomembnih vidikov vere in nauka Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Te dele je prevedel in napisal prerok Joseph Smith in večina jih je bila objavljenih v cerkvenem časopisju njegovih dni.

Prvo zbirko gradiva, ki se je imenovala Dragoceni biser, je leta 1851 izdal starešina Franklin D. Richards, tedaj član svèta dvanajsterih in predsednik britanskega misijona. Njen namen je bil, da bi bili nekateri pomembni članki, ki so imeli za časa Josepha Smitha omejeno naklado, še lažje dostopni. Ker je članstvo Cerkve po Evropi in Ameriki naraščalo, je nastala potreba, da bi bilo te članke moč dobiti. Dragoceni biser so veliko uporabljali in je z izjavo Prvega predsedstva in generalne konference v Salt Lake Cityju 10. oktobra 1880 posledično postal standardno delo Cerkve.

Vsebine so bile večkrat dopolnjene, kakor so narekovale potrebe Cerkve. Leta 1878 so bili dodani deli Mojzesove knjige, ki jih prva izdaja ni vsebovala. Leta 1902 so bili iz Dragocenega bisera vzeti določeni deli, v katerih se je pojavljalo gradivo, ki je bilo prav tako objavljeno v Nauku in zavezah. Do ureditve v poglavja in verze skupaj z opombami je prišlo leta 1902. Do prve objave besedila v dveh stolpcih s kazalom je prišlo leta 1921. Nobenih drugih sprememb ni bilo do aprila 1976, ko sta bila dodana dva dela razodetja. Leta 1979 sta bila ta dva dela iz Dragocenega bisera odstranjena in vmeščena v Nauk in zaveze, kjer se sedaj pojavljata kot 137. in 138. razdelek. V sedanji izdaji je prišlo do nekaj sprememb, da bi bilo besedilo čim bolj v soglasju s prejšnjimi dokumenti.

Sledi kratek uvod sedanjih vsebin:

  1. Izbrani deli iz Mojzesove knjige. Odlomek iz Prve Mojzesove knjige, ki ga je Joseph Smith prevedel iz Svetega pisma, s čimer je začel junija 1830.

  2. Abrahamova knjiga. Navdihnjeni prevod Abrahamovih zapisov. Joseph Smith je s prevajanjem začel leta 1835, potem ko je dobil nekaj egipčanskih papirusov. Prevod je bil objavljen v nadaljevanjih v Times and Seasons, ki so se začela 1. marca 1842 v Nauvooju v Illinoisu.

  3. Joseph Smith — Evangelij po Mateju. Odlomek iz Matejevega pričevanja v prevodu Svetega pisma po Josephu Smithu (gl. Nauk in zaveze 45:60–61 glede božanske odredbe za začetek prevajanja Nove zaveze).

  4. Joseph Smith — Življenjska zgodba. Izvlečki iz uradnega pričevanja in zgodbe Josepha Smitha, ki so jo on in njegovi pisarji pripravili med letoma 1838 in 1839 in ki so bili objavljeni v nadaljevanjih v Times and Seasons v Nauvooju v Illinoisu, ki so se začela 15. marca 1842.

  5. Členi vere Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Izjava Josepha Smitha, objavljena v Times and Seasons 1. marca 1842 skupaj s kratko zgodovino Cerkve, ki je bila splošno znana kot Pismo Wentworthu.