Sveti spisi
Členi vere 1


Členi vere
Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni

1. poglavje

1 aVerjamemo v bBoga, Večnega Očeta, in v njegovega cSina, Jezusa Kristusa, in v dSvetega Duha.

2 Verjamemo, da bodo ljudje kaznovani za asvoje grehe in ne zaradi bAdamovega prestopka.

3 Verjamemo, da bo zaradi Kristusove aodkupne daritve vse človeštvo lahko bodrešeno s cposlušnostjo devangelijskim ezakonom in uredbam.

4 Verjamemo, da so prva evangelijska načela in auredbe: prvič, bvera v Gospoda Jezusa Kristusa, drugič, ckesanje, tretjič, dkrst s potopitvijo za eodpuščanje grehov, četrtič, polaganje frok za gdar Svetega Duha.

5 Verjamemo, da mora biti človek za apridiganje evangelija in izvajanje buredb le-tega cpoklican od Boga s dpreroštvom in s polaganjem erok tistih, ki imajo fpolnomočje.

6 Verjamemo v enako aureditev, kot je obstajala v prvotni Cerkvi, in sicer v bapostole, cpreroke, dpastirje, učitelje, eevangeliste in tako naprej.

7 Verjamemo v adar bjezikov, cprerokovanja, drazodetja, evidenja, fzdravljenja, gtolmačenja jezikov in tako naprej.

8 Verjamemo, da je aSveto pismo Božja bbeseda, kolikor je cpravilno prevedeno; verjamemo tudi, da je dMormonova knjiga Božja beseda.

9 Verjamemo vse, kar je Bog arazodel, vse, kar razodeva sedaj, in verjamemo, da bo brazodel še mnogo velikega in pomembnega, kar se nanaša na Božje kraljestvo.

10 Verjamemo v dobesedno azbiranje Izraela in v obnovo bdesetih rodov; da bo cSion (Novi Jeruzalem) zgrajen na ameriški celini; da bo Kristus osebno dkraljeval na zemlji; in da bo zemlja eobnovljena in bo prejela frajsko gslavo.

11 Lastimo si aprivilegij, da vsemogočnega Boga častimo po bglasu svoje cvesti, isti privilegij pa priznavamo vsem ljudem, naj dčastijo kakor, kjer in kar želijo.

12 Verjamemo, da moramo biti podložni kraljem, predsednikom, vladarjem in sodnikom; v poslušnost, spoštovanje in podpiranje azakona.

13 Verjamemo, da moramo biti apošteni, resnicoljubni, bneomadeževani, dobrohotni, krepostni in cdobrotni do vseh ljudi; resnično lahko rečemo, da sledimo Pavlovemu dopominu — vse verjamemo, vse eupamo, vzdržali smo marsikaj in upamo, da bomo fvzdržali vse. Če je kaj gkrepostnega, lepega ali na dobrem glasu ali hvalevrednega, to iščemo.

Joseph Smith.