dar jezikov
    Footnotes

    dar jezikov

    Dar Svetega Duha, ki navdihnjenim posameznikom omogoča, da govorijo, razumejo oziroma tolmačijo neznan jezik. Verjamemo v dar jezikov (ČV 1:7).