Pismi Timóteju
  Footnotes

  Pismi Timóteju

  Knjigi v Novi zavezi. Obe sta bili prvotno pismi, ki ju je Pavel napisal Timóteju.

  Prvo pismo Timóteju

  Pavel je prvo pismo napisal, potem ko je bil prvič zaprt. Timóteja je pustil v Efezu in se kasneje nameraval vrniti (1 Tim 3:14). Vendar je Pavel čutil, da se bo morda zadržal, zato je Timóteju pisal, morda iz Makedonije (1 Tim 1:3), da bi mu svetoval in ga spodbujal pri izpolnjevanju njegovih dolžnosti.

  Prvo poglavje vsebuje Pavlov pozdrav in tudi njegova navodila glede neumnih domnev, ki so se pojavila v Cerkvi. Poglavji od dve do tri podajata navodila o javnem čaščenju in o značaju ter ravnanju službujočih. Poglavji od štiri do pet opisujeta odpadništvo v poslednjih dneh in nasvet Timóteju o tem, kako naj služi tem, ki jih je vodil. Šesto poglavje je opomin, da se dokažemo za zveste in da se izogibamo posvetnemu bogastvu.

  Drugo Timótejevo pismo

  Pavel je drugo pismo napisal, ko je bil drugič zaprt malo pred svojim mučeništvom. Vsebuje apostolove zadnje besede in prikazuje čudovit pogum in zaupanje, s katerima se je soočil s smrtjo.

  Prvo poglavje vsebuje Pavlove pozdrave in zadolžitev, dano Timóteju. Drugo in tretje poglavje podajata razna svarila in navodila ter izziv, kako se soočiti z grozečimi nevarnostmi. Četrto poglavje je sporočilo Pavlovim prijateljem, ki vsebuje nasvet, kako obravnavati odpadnike.