Noe, svetopisemski patriarh
    Footnotes

    Noe, svetopisemski patriarh

    Lamehov sin in deseti patriarh po Adamu v Stari zavezi (1 Mz 5:29–32). Pričeval je o Kristusu in pridigal kesanje hudobnemu rodu. Ko so ljudje njegovo sporočilo zavrnili, mu je Bog zapovedal, naj zgradi ladjo, ki je nudila dom njegovi družini in vsem živalim v času, ko je zemljo poplavilo in so bili hudobni pokončani (1 Mz 6:13–22; Mz 8:16–30). Prerok Joseph Smith je učil, da je Noe angel Gabriel in da je glede ključev odrešitve takoj za Adamom.