Pismo Korinčanom
  Footnotes

  Pismo Korinčanom

  Knjigi v Novi zavezi. Prvotno sta bili to pismi, ki ju je Pavel napisal svetim v Korintu, da bi med njimi odpravil nered. Korinčani so živeli v družbi, ki je bila moralno pokvarjena.

  Prvo pismo Korinčanom

  Prvo poglavje vsebuje Pavlove pozdrave in svarilo članom, naj bodo enotni. V poglavjih od dva do šest Pavel opominja na napake svetih v Korintu. Poglavja od sedem do dvanajst vsebujejo Pavlove odgovore na določena vprašanja. Poglavja od trinajst do petnajst obravnavajo dobrotljivost, duhovne darove in vstajenje. Šestnajsto poglavje vsebuje Pavlov nasvet, naj bodo močni v veri.

  Drugo pismo Korinčanom

  Prvo poglavje vsebuje Pavlove pozdrave in sporočilo tolažbe. Drugo poglavje vsebuje osebni nasvet Titu. Poglavja od tri do sedem obravnavajo evangelijsko moč v življenju svetih in njihovih voditeljev. Poglavja od osem do devet svetim svetujejo, naj bodo radodarni do revnih. Poglavja od deset do dvanajst so Pavlove izjave o njegovem položaju apostola. Trinajsto poglavje je opomin, naj bomo popolni.