Woodruff, Wilford
    Footnotes

    Woodruff, Wilford

    Četrti predsednik Cerkve po obnovi evangelija preko preroka Josepha Smitha. Rodil se je leta 1807, umrl pa leta 1898.