Aháb
    Footnotes

    Aháb

    Eden najhudobnejših in najmogočnejših starozaveznih kraljev severnega Izraela. Poročil se je z Jezabelo, sidónsko princeso, ki je v Izraelu s svojim vplivom uvedla čaščenje Báala in Astarte (1 Kr 16:29–33; 2 Kr 3:2) ter poskušala odpraviti preroke in čaščenje Jehova (1 Kr 18:13).