Šadráh
    Footnotes

    Šadráh

    Šadráh, Mešáh in Abéd Negó v Stari zavezi so bili trije izraelski mladeniči, ki so bili skupaj z Danielom privedeni v palačo babilonskega kralja Nebukadnezarja. Šadráhovo hebrejsko ime je bilo Hananjá. Ti štirje mladeniči se niso hoteli omadeževati z uživanjem kraljevega mesa in vina (Dan 1). Kralj je Šadráha, Mešáha in Abéd Nega vrgel v ognjeno peč, vendar so bili čudežno obvarovani (Dan 3).