Job
  Footnotes

  Job

  Pravični mož v Stari zavezi, ki je pretrpel hudo stisko in vendarle ostal zvest svojemu verovanju v Boga. Njegova zgodba je zapisana v Jobovi knjigi.

  Jobova knjiga

  Čeprav knjiga govori o Jobovem trpljenju, ne podaja popolnega odgovora na vprašanje, zakaj je moral Job (ali kdo drug) trpeti bolečino in izgubiti družino in dobrine. Knjiga pojasni, da ni nujno, da stiske, ki jih imamo, pomenijo, da je človek grešil. Gospod lahko stisko uporabi za izkušnjo, disciplino in poučevanje, pa tudi za kazen (NaZ 122).

  Knjigo lahko razdelimo na štiri dele. Prvo in drugo poglavje sta uvod v zgodbo. Poglavja od tri do enaintrideset navajajo niz pogovorov med Jobom in tremi prijatelji. Poglavja od dvaintrideset do sedemintrideset vsebujejo besede Elihúja, četrtega prijatelja, ki za razliko od prvih treh prijateljev Joba obsoja iz drugih razlogov. Poglavja od osemintrideset do dvainštirideset končajo knjigo z zagotovilom Jobu, da je bila njegova življenjska pot od vsega začetka dobra.

  Jobova knjiga uči, da bo človek, če bo imel prava spoznanja o Bogu in živel življenje, ki je za Boga sprejemljivo, bolje prenašal preizkušnje, ki so pred njim. Jobovo neomajno vero označujejo takšne izjave: »Pa naj me umori, ne obotavljam se!« (Job 13:15) Job je omenjen tudi v Ezekielu 14:14; Jakobu 5:11; Nauku in zavezah 121:10.