dar prepoznavanja oziroma presojanja
    Footnotes

    dar prepoznavanja oziroma presojanja

    Nekaj razumeti oziroma vedeti z močjo Duha. Dar prepoznavanja oziroma presojanja je eden od duhovnih darov. Vključuje dojemanje pravega značaja ljudi in vira ter pomena duhovnih razodetij.