Levi
    Footnotes

    Levi

    Tretji sin Jakoba in Lee v Stari zavezi (1 Mz 29:34; 35:23). Levi je postal oče enega od Izraelovih rodov.

    Levijev rod

    Jakob je blagoslovil Levija in njegove potomce (1 Mz 49:5–7, 28). Levijevi potomci so služili v Izraelovih svetiščih (4 Mz 1:47–54). Aron je bil levit, njegovi potomci pa so bili duhovniki (2 Mz 6:16–20; 28:1–4; 29). Leviti so pomagali duhovnikom, Aronovim sinovom (4 Mz 3:5–10; 1 Kr 8:4). Včasih so delovali kot glasbeniki (1 Krn 15:16; Neh 11:22), priskrbeli žrtvene živali (2 Krn 29:34; Ezr 6:20), večinoma pa so pomagali v templju (Neh 11:16). Leviti so predano služili Gospodu, ko so za Izraelove otroke izvajali uredbe. Leviti sami so bili darovani v prid Izraelovih otrok (4 Mz 8:11–22); tako so postali Božja posebna lastnina, dana njemu namesto prvorojenca (4 Mz 8:16). Niso bili posvečeni, ampak so bili očiščeni za svojo službo (4 Mz 8:7–16). V Kánaanu niso imeli dediščine v zemljišču (4 Mz 18:23–24), ampak so prejeli desetino (4 Mz 18:21), oseminštirideset mest (4 Mz 35:6) in pravico, da ob praznikih od ljudi prejemajo miloščino (5 Mz 12:18–19; 14:27–29).