Tretja Mojzesova knjiga (Levitik)
    Footnotes

    Tretja Mojzesova knjiga (Levitik)

    Knjiga v Stari zavezi, ki govori o duhovniških dolžnostih v Izraelu. Poudarja Božjo svetost in vzorec, po katerem bi lahko njegovi ljudje živeli, da bi postali sveti. Njen cilj je, da s pomočjo obredov uči moralne nauke in verske resnice Mojzesove postave. Tretjo Mojzesovo knjigo je napisal Mojzes.

    Prvih sedem poglavij pojasni žrtvene uredbe. Poglavja od osem do deset opisujejo obred, ki so ga obhajali v posvetitvi duhovnikov. Enajsto poglavje pojasni, kaj se sme oziroma ne sme jesti in kaj je čisto ali nečisto. Dvanajsto poglavje obravnava porodnice. Poglavja od trinajst do petnajst so zakoni, ki se navezujejo na obredno nečistost. Šestnajsto poglavje vsebuje obred, ki naj bi ga slavili na dan odkupne daritve. Poglavja od sedemnajst do šestindvajset vsebujejo zbir zakonov, ki obravnavajo verska in družbena načela. Sedemindvajseto poglavje pojasni, da je Gospod Izraelu zapovedal, naj Gospodu posveti svoj pridelek, drobnico in govedo.