Pismo Galačanom
    Footnotes

    Pismo Galačanom

    Knjiga v Novi zavezi. Prvotno je bilo to pismo, ki ga ja apostol Pavel napisal svetim, ki so živeli v Galatiji. Téma tega pisma je, da pravo svobodo lahko najdemo le, če živimo po evangeliju Jezusa Kristusa. Če bi sveti sprejeli nauke judovskih kristjanov, ki so vztrajali pri izpolnjevanju Mojzesove postave, bi omejili oziroma odvzeli svobodo, ki so jo našli v Kristusu. Pavel si je v pismu utrdil položaj kot apostol, pojasnil nauk pravičnosti po veri in zagotovil vrednost duhovne veroizpovedi.

    V prvih dveh poglavjih je Pavel izrazil obžalovanje ob novici, ki jo je prejel o odpadništvu med Galačani, in razjasnil svoj položaj med apostoli. Tretje in četrto poglavje obravnavata nauke vere in del. Peto in šesto poglavje vsebujeta pridigo o uporabnih posledicah nauka vere.