Jona
  Footnotes

  Jona

  Starozavezni prerok, ki ga je Gospod poklical, naj v mestu Ninive pridiga kesanje (Jon 1:1–2).

  Jonova knjiga

  Knjiga v Stari zavezi, ki govori o izkušnji v Jonovem življenju. Jona knjige verjetno ni napisal sam. Glavna misel Jonove knjige je, da Jehova vlada povsod in da svoje ljubezni ne omejuje zgolj na en sam narod oziroma ljudstvo.

  V prvem poglavju je Gospod Jona poklical, naj pridiga v Ninivah. Jona je, namesto da bi naredil, kot mu je Gospod zapovedal, zbežal z ladjo in velika riba ga je pojedla. V drugem poglavju je Jona molil h Gospodu in riba ga je izbljuvala na kopno. Tretje poglavje opisuje, da je Jona šel v Ninive in prerokoval o njihovem propadu. Vendar so se ljudje pokesali. V četrtem poglavju je Gospod grajal Jona, kajti Jona je bil jezen, da je Gospod ljudstvo rešil.

  Jezus je učil, da je to, da je Jona pojedla riba, služilo kot oznanjanje Jezusove smrti in vstajenja (Mt 12:39–40; 16:4; Lk 11:29–30).