telo
    Footnotes

    telo

    Umrljiva, telesna zgradba iz mesa in kosti, ustvarjena po Božji podobi, ki je združena z duhom, kar tvori živega človeka. Snovno telo vseh moških in žensk se bo v vstajenju za večno združilo z njihovim duhom. Sveti spisi včasih telo in duha, združena skupaj, omenjajo kot duša (1 Mz 2:7; NaZ 88:15; Mz 3:7, 9, 19; Abr 5:7).