prerok
    Footnotes

    prerok

    Človek, ki ga je poklical Bog in zanj govori. Prerok kot Božji glasnik od Boga prejema zapovedi, prerokbe in razodetja. Odgovoren je, da človeštvu razkrije Božjo voljo in pravi značaj ter pokaže pomembnost njegovih ravnanj z njimi. Prerok obtoži greh in napove njegove posledice. Je glasnik pravičnosti. Včasih je prerok navdahnjen, da napove prihodnost v korist človeštva. Vendar je v osnovi odgovoren, da pričuje o Kristusu. Predsednik Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni je današnji Božji prerok na zemlji. Člane Prvega predsedstva in dvanajst apostolov podpiramo kot preroke, vidce in razodevalce.