Harris, Martin
    Footnotes

    Harris, Martin

    Eden od treh prič, ki je pričeval o božanskem izvoru in verodostojnosti Mormonove knjige. Finančno je pomagal Josephu Smithu in Cerkvi. Gospod je Martina Harrisa prosil, naj proda svoje imetje in svoja sredstva nameni za plačilo objave Mormonove knjige (NaZ 19:26–27, 34–35), naj bo Cerkvi vzor (NaZ 58:35) in naj pomaga poplačati stroške delovanja (NaZ 104:26).

    Martin Harris je bil iz Cerkve izobčen, vendar je kasneje spet postal polnopravni član. Do konca svojega življenja je pričeval, da je videl angela Moronija in zlate plošče, s katerih je Joseph Smith prevedel Mormonovo knjigo.