Alma starejši
    Footnotes

    Alma starejši

    Nefijski prerok v Mormonovi knjigi, ki je v dneh hudobnega kralja Noeta ustanovil Cerkev.