Betel
    Footnotes

    Betel

    V hebrejščini pomeni »Božja hiša« in je eden najsvetejših krajev v Izraelu. Nahaja se približno šestnajst kilometrov severno od Jeruzalema. Tu je Abraham, takrat ko je prvič prišel v Kánaan, postavil oltar (1 Mz 12:8; 13:3). Tu je Jakob v videnju videl stopnice, ki so segale do neba (1 Mz 28:10–19). To je bil tudi sveti kraj v Samuelovih dneh (1 Sam 7:16; 10:3).