prekletstvo
  Footnotes

  prekletstvo

  Stanje, ko nekdo ne napreduje več in ne bo deležen Božje navzočnosti in slave. Prekletstvo obstaja v različnih stopnjah. Vsi, ki ne bodo prejeli polnosti celestialnega povzdignjenja, bodo nekoliko omejeni v svojem napredku in privilegijih, in bodo do te mere prekleti.

  V svetih spisih je prekletstvo udejanjanje božanskega zakona, ki omogoča oziroma prinaša sodbe in njene posledice na stvari, človeka oziroma ljudi prvenstveno zaradi nepravičnosti. Prekletstva so dokaz nebeške Božje ljubezni in pravice. Prikliče jih morda neposredno Bog oziroma jih izrečejo njegovi pooblaščeni služabniki. Včasih razloge za prekletstvo v celoti pozna le Bog. Poleg tega stanje prekletstva izkusijo tisti, ki namerno ne ubogajo Boga in se tako oddaljijo od Gospodovega Duha.

  Gospod lahko odstrani prekletstvo, ker posamezniki oziroma ljudje verujejo v Jezusa Kristusa in so poslušni evangelijskim zakonom in uredbam (Al 23:16–18; 3 Ne 2:14–16; ČV 1:3).

  Bogokletstvo

  Preklinjati pomeni tudi govoriti nespodobno, bogokletno ali zaničevalno.