Kánaan — Kánaanec
    Footnotes

    Kánaan — Kánaanec

    Četrti Hamov sin (1 Mz 9:22; 10:1, 6) in Noetov vnuk v času Stare zaveze. Kánaanec se nanaša na nekoga iz dežele, kjer je Kánaan prvotno živel, pa tudi na njegove potomce. Kánaanec je tudi ime za ljudi, ki so poselili nižave vzdož palestinske sredozemske obale. S tem imenom se je včasih opisovalo vse neizraelske prebivalce dežele zahodno od Jordana, ki so jih Grki imenovali Feničani.