Peleg
    Footnotes

    Peleg

    Eberjev sin in Semov prapravnuk v Stari zavezi. V njegovih dneh je bila zemlja razdeljena (1 Mz 10:22–25).