Harmagedón
    Footnotes

    Harmagedón

    Beseda Harmagedón izhaja iz hebrejskega izraza Har Megiddon, kar pomeni »gora Megído«. Megídska ravnina je na zahodnem delu Ezdrelonske planjave, osemdeset kilometrov severno od Jeruzalema, in je bila v starozaveznem času prizorišče več odločilnih bitk. Veliki in zadnji spor, ki se bo zgodil malo pred drugim Gospodovim prihodom, se imenuje harmagedónska bitka, ker se bo začela na istem prizorišču (gl. Ezk 39:11; Zah 12–14, zlasti 12:11; Raz 16:14–21).