Bileám
    Footnotes

    Bileám

    Prerok v Stari zavezi, ki je hotel Izrael prekleti za denar. Gospod mu je zapovedal, naj Izraela ne prekolne (4 Mz 22–24).