ljubezen
    Footnotes

    ljubezen

    Globoka vdanost in naklonjenost. Ljubezen do Boga vključuje vdanost, občudovanje, spoštljivost, blagost, milost, odpuščanje, sočutje, milostljivost, služenje, hvaležnost, prijaznost. Največji zgled ljubezni, ki jo Bog goji do svojih otrok, najdemo v neskončni odkupni daritvi Jezusa Kristusa.