Whitmer, David
    Footnotes

    Whitmer, David

    Eden prvih voditeljev v obnovljeni Cerkvi in eden od treh prič, ki je pričeval o božanskem izvoru in verodostojnosti Mormonove knjige (NaZ 14; 17–18). Gospod mu je dal osebna navodila v Nauku in zavezah 14 in 30:1–4.