Matej
  Footnotes

  Matej

  Apostol Jezusa Kristusa in avtor prve knjige v Novi zavezi. Matej, Jud, ki je v Kafarnáumu za Rimljane pobiral davek, je verjetno služil pri Herodu Antípu. Preden se je spreobrnil, so ga poznali kot Levija, Alfejevega sina (Mr 2:14). Kmalu po tem, ko je bil poklican za Jezusovega učenca, je pripravil gostijo, na kateri je bil navzoč Gospod (Mt 9:9–13; Mr 2:14–17; Lk 5:27–32). Matej je verjetno zelo dobro poznal nauke Stare zaveze in je lahko videl natančno izpolnitev prerokbe v Gospodovem življenju. O apostolovem kasnejšem življenju je malo znanega. Eno izročilo trdi, da je umrl mučeniške smrti.

  Evangelij po Mateju

  prva knjiga v Novi zavezi. Matejev evangelij je bil sprva verjetno napisan za uporabo Judom v Palestini. Uporablja veliko navedkov iz Stare zaveze. Matejev glavni cilj je bil prikazati, da Jezus je Mesija, o katerem so govorili preroki Stare zaveze. Poudaril je tudi, da je Jezus kralj in sodnik ljudi.

  Več o seznamu dogodkov v Odrešenikovem življenju, opisanem v Evangeliju po Janezu, preberite v poglavju Skladnost Evangelijev, ki se nahaja v Dodatku.