Malahija
  Footnotes

  Malahija

  Starozavezni prerok, ki je zapisoval in prerokoval približno 430 let pr. Kr.

  Malahijeva knjiga

  Malahijeva knjiga oziroma prerokba je zadnja knjiga v Stari zavezi. Zdi se, da obravnava štiri glavne téme: prvič, Izraelove grehe (Mal 1:6–2:17; 3:8–9); drugič, sodbe, ki bodo doletele Izrael zaradi njihove neposlušnosti (Mal 1:14; 2:2–3, 12; 3:5); tretjič, obljube za poslušnost (Mal 3:10–12, 16–18; 3:20–21), in četrtič, prerokbe, ki se nanašajo na Izrael (Mal 3:1–5; 3:19, 23–24; NaZ 2; 128:17; JS – ŽZ 1:37–39).

  Malahija je v svoji prerokbi pisal o Janezu Krstniku (Mal 3:1; Mt 11:10), zakonu desetine (Mal 3:7–12), drugem Gospodovem prihodu (Mal 3:23) in Elijevi vrnitvi (Mal 3:23–24; NaZ 2; 128:17; JS – ŽZ 1:37–39). Odrešenik je Nefijcem navajal celotno tretje poglavje Malahije (3 Ne 24–25).